شهرت صنعت

مبلمان کوک به مدت 7 سال به یک افسانه صنعت تبدیل شده است.

در پیشرفت سریع در سالهای اخیر ، "محصول سبز چین" ، "ده برند برتر صنعت نرم افزار چین" ، "نام تجاری مشهور چین" و غیره را به دست آورده است. این بهترین ارزیابی ها و تأییدات صنعت مبلمان و مصرف کنندگان در ماست محصولات


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد