مورد همکاری بزرگ مهندسی

شرکت ما با هتل "Shangri-La's Rasa Sentosa Resort" در سنگاپور همکاری کرد.

هتل مبل و برخی سفارشات نصب شده را از طرف شرکت ما خریداری کرده است.

این همکاری دامنه فعالیت شرکت ما را گسترش داده و به نتایج برد-برد نیز رسیده است

مورد همکاری بزرگ مهندسی

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی